ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Успех на наши ученици в състезанието по Икономикс

 sertifikat_Anelia

На 11 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се състоя най-масовото национално състезание по Икономикс, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България.

Състезаваха се ученици от над 15 професионални гимназии-членове на Асоциацията на икономическите училища в България. В продължение на три астрономически часа учениsertifikat_Lilianaците решаваха тестове по икономикс.

Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 80 въпроса, от тях 40 от учебното съдържание по раздел Въведение в икономикса и раздел Микроикономика и 40 от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен.

Класиранеsertifikat_Hristianaто на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. Сред първенците тази година са и  учениците от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна Христиана Радева от ХІІ а, Лиляна Данева и Анелия Вачева от ХІІ б клас и според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси” за учебната 2017/2018 г.