ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Практика в Лондон

Ученици от Професионална гимназия по икономика  „Д-р Иван Богоров“

отново на практика в Лондон

В края на месец март 16 ученици и двама учители от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ град Варна са в Лондон, където ще проведат двуседмична практика във фирми.

Пътуването е част от дейностите по проект „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“, Програма „Еразъм +“. Партньор, осигуряващ работните места,  е  ADC College, Лондон.

Ученици от специалностите Бизнес администрация, Банково дело, Електронна търговия, Застрахователно и осигурително дело, Оперативно счетоводство са част от екипите на:

Агенции за недвижими имоти, Администрацията на хотели в централен Лондон,  Рекламни агенции, Уеб дизайн и IT поддръжка, Социални институции, Благотворителна организация, Езиков център, Училище. Наставници ежедневно ръководят и възлагат задачи на учениците.

Придружаващите ги учители, Дияна Дянкова и Валентина Касърова, осъществяват мониторинг визити на реалните работни места, съгласно график изготвен от колежа.

В края на стажа участниците ще получат Сертификат от партньорската страна и Сертификат Европас мобилност, както и препоръки от работодателите, което ще увеличи предимствата им при кандидатстване за работа на европейския пазар на труда.