ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Ученици в ролята на учители

31 март – трима ученици от X г клас гостуваха в часа по английски език на VIII д клас.

Ели Иванова, Деница Великова и Вилина Тодорова придобиха опит и усетиха какво е да бъдеш учител по английски език. Момичетата започнаха с кратко обръщение относно значимостта на чуждите езици.
Съвместно с учителя Анита Димитрова представиха урок на тема Expressing Feelings пред учениците от VIII д клас.
Накрая помощник-учителите дадоха съвети относно самоподготовката по чужди езици:
• „Полезно е да си изваждаме на листче/ картонче най-важното от урока.“
• „Гледането на филм също може да е учене по английски език.“
• „В час винаги може да се обърнеш към учителя за помощ или допълнително обяснение, когато ти е трудно.“

Благодарим на момичетата за проявения кураж и самоинициативност!

5 6

2 1

3 4