ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Открит урок по ФВС

Открит урок по Физическо възпитание и спорт по Баскетбол на тема: “Тактически действия в нападение-Бърз пробив след кош”.

1.Задълбочено разучаване:Разучаване на специфичното действие.
2.Усъвършенстване:Изпълнение на действието.
3.Прилагане на тактичическото действие в учебна игра.