ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Стипендии и обучение във ВСУ „Черноризец Храбър“

poster stipendii  poster bak mag 2017.2018

Стипендиантската програма дава шанс на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса за обучение в първи курс.
За стипендията може да кандидатства всеки, който завършва средното си образование в България през учебната 2016/2017 година с отличен успех.
Кандидатите подават:

  • Електронно заявление за кандидатстване.
  • Есе на тема “Аз ще уча и ще успея в България”.
  • Препоръка от директора на завършеното средно училище.
  • Документ, удостоверяващ средния успех от курса на обучение, включително първия срок на 12. клас.

Всички документи се подават в електронен вид на сайта на стипендиантската програма – http://stipendiya.vfu.bg до 29 април 2017 г. включително.