ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Покана

Уважаеми, учители, родители и ученици,

Каним Ви да присъствате на заключителна отчетна среща по Проект „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!“,  с Бенефициент – Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров“, гр. Варна. Партньор по проекта – ADC College, Лондон, Великобритания.

Заключителната отчетна среща ще се състои на 11.05.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в зала 2  на хотел „Черно море“, гр. Варна.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и резултатите от проекта. Учениците и учителите, участници по  проекта ще споделят своя опит и преживявания във връзка с трите успешно реализирани образователни мобилности.

Проектът се финансира от Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Финансовата подкрепа е в размер на 101 088 евро. със срок за изпълнение – 31.05.2017 г.

YouTube Preview Image