ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Клуб ПРЕВОДАЧ – събития

На 26 юни в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се проведоха представителните изяви на клубовете по интереси, сред които е клуб „Преводач“. Участниците представиха изработена от тях презентация, в която бяха показани ключови моменти от дейността на клуба през учебната година.

20170626_091400 20170626_091417

20170626_091431 20170626_091517

Целта на изявата – да се покаже напредъкът на участниците в клуба, сплотяването на екипа и мотивацията им за работа и постигнатите крайни резултати. Учениците повишиха нивото си на разбиране на значението на преводаческата професия. Наясно са, че „знаенето“ на точно определена езикова единица не е достатъчно, за да бъде направен добър превод. Повиши се мотивацията им за по-задълбочено познаване както на английския език и култура, така и на родния ни език. Работата им по време на занятията в клуба, както и при изработване на таблото за представителната изява им показа, че не могат да разчитат в много голяма степен на достоверността на преводите, които Google преводач предлага. Учениците бяха предизвикани към критично и творческо мислене и се забавляваха докато го правят.

Презентацията съдържаше слайдове, изработени от участниците и представящи работата им в клуба. Преводачите от клуба пожелаха на всички ученици, учители и служители на гимназията приятно прекарване на предстоящата ваканция.

Изложбата беше организирана във фоайето на втория етаж в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и привлече интереса на много учители и ученици от гимназията.

Изложбата на клуб „Преводач“ подпомогна затвърждаването на екипа и засили усещането за значението на екипната работа. Интересът на гостите мотивира участниците в клуба да продължават да работят сплотено, продуктивно и да се забавляват докато го правят.