ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОКАНА

Проект 2017-1-BG01-KA101-035665

                     „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение”

“Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Училищно образование и обучение“

ПОКАНА

 За участие в процедурата по подбор на членове по проект                      

Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” – мобилност на учители в Обединеното кралство с цел обучение

Период на мобилностите:

За учители по английски език:

23.07 – 05.08.2017 г. – гр. Лондон

03.09 – 16.09. 2017 г.- гр. Скарбъро, Северна Англия

За учители по професионално обучение:

23.07 – 05.08.2017 г – гр. Скарбъро, Северна Англия

08.10 – 21.10.2017 г. – гр. Скарбъро, Северна Англия

Образци на необходимите за кандидатстване документи ще намерите на официалния сайт на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”.

Срок за подаване на документи – 16.05 – 18.05.2017 г. в канцеларията на гимназията.

Нужните документи може, да си свалите по долу!