ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Прием на ученици след завършен 8 клас за учебната 2017/2018 г.

График на дейностите по приемането на учениците за учебната 2017/2018г., както следва:

03.07.2017г. – 05.07.2017г. – приемане на документи за участие в първи етап на класиране;

до 06.07.2017г. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране;

07.07.2017г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране;

10.07.2015г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране;

11.07.2017г. – приемане на документи за участие на втори етап на класиране;

до 13.07.2017Г. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране;

14.07.2017г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране;

до 18.07.2017г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране;

19.07.2017г. – приемане на документи за участие в трети етап на класиране;

20.07.2017г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране;

21.07.2017г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране;

до 26.07.2017г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране;

до 04.09.2015г. – попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

Работно място и време на комисията, както следва:

Актова зала – от 800 до 1700 ч.

почивка       –  от  1200 до 1300 ч.

За повече информация!