ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Резултати от Национално външно оценяване 10 клас

НВО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 10 клас

Сертификати за успешно положен изпит по дигитални компетентности ще се раздават в началото на учебната 2017-2018 год. Критериите за оценка бяха средно 70% покритие на теста от двата модула. Има предположения, че тези критерии ще бъдат занижени, поради техническите причини по време на изпита. Това е информацията, с която разполагаме.

Списък на всички ученици участвали в онлайн оценяването:

Име Клас Модул1 точки Модул1 процент Модул2 точки Модул2 процент Общ брой точки
Александра Илиянова Станчева 10 а 20 66.70% 10 33.33% 30
Александра Янева Маркова 10 а 16 53.30% 14 46.66% 30
Анна-Мария Михайлова Петкова 10 а 23 76.70% 16 53.33% 39
Атче Рузи Исмаил 10 а 28 93.30%  
Вейжан Фахредин Мехмед 10 а 18 60.00% 15 50.00% 33
Виктория Веселинова Христова 10 а 17 56.70% 11 36.66% 28
Виолета Валентинова Димитрова 10 а 24 80.00% 21 70.00% 45
Виолета Огнянова Йорданова 10 а 16 53.30% 5 16.66% 21
Габриела Валериева Георгиева 10 а 20 66.70% 11 36.66% 31
Георги Росенов Атанасов 10 а 16 53.30% 10 33.33% 26
Гюнай Исаков Мустафов 10 а 24 80.00% 17 56.66% 41
Жалал Фадел Румие 10 а 19 63.30% 12 40.00% 31
Зюлейха Синан Ахмед 10 а 17 56.70% 12 40.00% 29
Лиляна Ангелова Ангелова 10 а 21 70.00% 12 40.00% 33
Майя Николаева Сергеева 10 а 21 70.00% 15 50.00% 36
Мариела Алексиева Радева 10 а 15 50.00% 27 90.00% 42
Михаела Николаева Петрова 10 а 15 50.00% 16 53.33% 31
Радослав Димитров Денков 10 а 23 76.70% 16 53.33% 39
Рени Стефанова Стефанова 10 а 18 60.00% 12 40.00% 30
Свилен Николаев Неделчев 10 а 18 60.00% 11 36.66% 29
Стефан Добромиров Атанасов 10 а 19 63.30% 8 26.66% 27
Цветелина Красимирова Стоянова 10 а 21 70.00% 15 50.00% 36
Александра Веселинова Иванчева 10 б 24 80.00% 17 56.66% 41
Александра Димитрова Димитрова 10 б 21 70.00% 20 66.66% 41
Анифе Хасанова Халилова 10 б 19 63.30% 13 43.33% 32
Габриела Красимирова Ангелова 10 б 19 63.30% 10 33.33% 29
Георги Руменов Стоянов 10 б 26 86.70% 11 36.66% 37
Даяна Светлозарова Иванова 10 б 19 63.30% 26 86.66% 45
Деница Благовестова Благоева 10 б 19 63.30% 17 56.66% 36
Деница Росенова Драгоева 10 б 16 53.30% 15 50.00% 31
Деница Стоянова Петкова 10 б 21 70.00% 14 46.66% 35
Десислава Александрова Янакиева 10 б 20 66.70% 14 46.66% 34
Джансел Бюлент Мехмед 10 б 21 70.00% 10 33.33% 31
Елица Георгиева Цонева 10 б 15 50.00%  
Иван Свиленов Райчев 10 б 21 70.00% 11 36.66% 32
Ивона Евелин Димова 10 б 15 50.00% 12 40.00% 27
Йоанна Вълчева Коева 10 б 16 53.30% 11 36.66% 27
Ирина Красимирова Янкова 10 б 21 70.00% 18 60.00% 39
Карина Диан Станева 10 б 17 56.70% 12 40.00% 29
Моника Людмилова Левонова 10 б 18 60.00% 11 36.66% 29
Нигяр Айдън Али 10 б 20 66.70% 15 50.00% 35
Селяй Нуридинова Чаушева 10 б 17 56.70% 9 30.00% 26
Сиана Антонова Стоянова 10 б 21 70.00% 15 50.00% 36
Симона Николаева Михайлова 10 б 21 70.00% 10 33.33% 31
Теодор Валентинов Великов 10 б 24 80.00% 10 33.33% 34
Явор Светлинов Иванов 10 б 22 73.30% 12 40.00% 34
Явор Стефанов Иванов 10 б 21 70.00% 19 63.33% 40
Айлин Хайри Исмаил 10 в 17 56.70% 15 50.00% 32
Александър Константин Димитрио 10 в 20 66.70% 8 26.66% 28
Ангел Диянов Димитров 10 в 19 63.30% 10 33.33% 29
Ангел Стоянов Ангелов 10 в 17 56.70% 11 36.66% 28
Георги Красимиров Колев 10 в 16 53.30% 11 36.66% 27
Деница Димитрова Димитрова 10 в 19 63.30% 14 46.66% 33
Елизавета Рафаеловна Галстян 10 в 19 63.30% 13 43.33% 32
Златко Цветанов Банков 10 в 18 60.00% 10 33.33% 28
Йоан Данаилов Славов 10 в 23 76.70% 6 20.00% 29
Искра Илиянова Джутева 10 в 13 43.30% 7 23.33% 20
Мария Божидарова Маринова 10 в 14 46.70% 11 36.66% 25
Надежда Божидарова Боянова 10 в 19 63.30% 12 40.00% 31
Никол Каменова Кънчева 10 в 22 73.30% 15 50.00% 37
Николай Валериев Пенев 10 в 0.00%  
Николай Николаев Илиев 10 в 13 43.30% 8 26.66% 21
Памела Тихомирова Радева 10 в 22 73.30% 23 76.66% 45
Параскева Мартинова Драганова 10 в 0.00%  
Петър Христов Костов 10 в 5 16.70%  
Полина Севдалинова Данаилова 10 в 20 66.70% 27 90.00% 47
Радостина Драганова Иванова 10 в 0.00%  
Радостина Ивелинова Димитрова 10 в 0.00%  
Сетлозара Живкова Стамова 10 в 0.00%  
Станимир Иванов Стефанов 10 в 0.00%  
Тихомира Атанасова Атанасова 10 в 0.00%  
Александрина Диянова Савова 10 г 19 63.30% 14 46.66% 33
Анжела Стефанова Еленкова 10 г 0.00%  
Боян Бориславов Цветанов 10 г 25 83.30% 13 43.33% 38
Вилина Костадинова Тодорова 10 г 14 46.70% 2 6.66% 16
Деница Красимирова Великова 10 г 21 70.00% 6 20.00% 27
Десислава Йорданова Иванова 10 г 19 63.30% 15 50.00% 34
Елена Николаева Димитрова 10 г 19 63.30% 10 33.33% 29
Ели Георгиева Иванова 10 г 21 70.00% 10 33.33% 31
Емре Сезгин Шабан 10 г 24 80.00% 27 90.00% 51
Жасмина Георгиева Георгиева 10 г 20 66.70% 8 26.66% 28
Иван Руменов Иванов 10 г 12 40.00% 12 40.00% 24
Ирен Илианова Димитрова 10 г 15 50.00% 2 6.66% 17
Кристиян Бисеров Красимиров 10 г 16 53.30% 9 30.00% 25
Кристияна Стилиянова Тенева 10 г 23 76.70% 8 26.66% 31
Лина Пламенова Енева 10 г 15 50.00% 13 43.33% 28
Михаил Георгиев Маринов 10 г 16 53.30% 8 26.66% 24
Николай Василев Николов 10 г 14 46.70% 11 36.66% 25
Петя Иванова Петрова 10 г 12 40.00% 8 26.66% 20
Пламена Дианова Добрева 10 г 17 56.70% 19 63.33% 36
Сияна Радославова Драгнева 10 г 14 46.70% 11 36.66% 25
Стефан Янев Йорданов 10 г 14 46.70% 11 36.66% 25
Таша Стефанова Стефанова 10 г 20 66.70% 12 40.00% 32
Тодора Николаева Динкова 10 г 16 53.30% 12 40.00% 28
Яна Тодорова Тодорова 10 г 16 53.30% 17 56.66% 33
Александрина Боянова Михайлова 10 д 19 63.30% 15 50.00% 34
Александър Димитров Димитров 10 д 25 83.30% 20 66.66% 45
Александър Иванов Стоянов 10 д 8 26.70% 2 6.66% 10
Антон Маринов Петров 10 д 19 63.30% 13 43.33% 32
Валентин Валентинов Кисьов 10 д 8 0.27%  
Велин Иванов Иванов 10 д 18 60.00% 11 36.66% 29
Виктория Василева Енева 10 д 14 46.70% 16 53.33% 30
Владимир Красимиров Стоянов 10 д 17 56.70% 14 46.66% 31
Георги Ивайлов Минчев 10 д 28 93.30% 24 80.00% 52
Георги Йорданов Богомилов 10 д 20 66.70% 23 76.66% 43
Димитър Илиев Илиев 10 д 12 40.00% 17 56.66% 29
Зафира Христова Василева 10 д 18 60.00% 10 33.33% 28
Ива Тодорова Василева 10 д 16 53.30% 22 73.33% 38
Ивайло Тихомиров Иванов 10 д 24 80.00% 26 86.66% 50
Мария Георгиева Маджарова 10 д 20 66.70% 20 66.66% 40
Мелиса Айдънова Карагьозова 10 д 20 66.70% 11 36.66% 31
Моника Георгиева Милчева 10 д 15 50.00% 10 33.33% 25
Пламен Радославов Йосифов 10 д 20 66.70% 16 53.33% 36
Полина Руменова Димитрова 10 д 19 63.30% 24 80.00% 43
Радостина Мирославова Маринова 10 д 16 53.30% 12 40.00% 28
Симеон Валентинов Иванов 10 д 23 76.70% 17 56.66% 40
Симона Росенова Илиева 10 д 17 56.70% 10 33.33% 27
Томислав Димитров Димитров 10 д 24 80.00% 17 56.66% 41
Христомир-Зафир Благовестов Доганов 10 д 19 63.30% 14 46.66% 33
Чавдар Дамянов Димов 10 д 26 86.70% 13 43.33% 39
Божидар Маринов Маринов 10 е 11 36.70% 18 60.00% 29
Веселин Дойчев Дойчев 10 е 17 56.70% 6 20.00% 23
Вилиана Ивайлова Иванова 10 е 17 56.70% 15 50.00% 32
Виолета Иванова Добрева 10 е 18 60.00% 8 26.66% 26
Габриела Николаева Колева 10 е 17 56.70%  
Габриела Пламенова Михайлова 10 е 16 53.30% 9 30.00% 25
Гергана Йорданова Янчева 10 е 9 30.00% 11 36.66% 20
Деница Петрова Борисова 10 е 13 43.30% 7 23.33% 20
Диана Асенова Йорданова 10 е 17 56.70% 26 86.66% 43
Дияна Емилова Нейкова 10 е 0.00%  
Живко Тодоров Узунов 10 е 18 60.00% 21 70.00% 39
Ивета Валентинова Николаева 10 е 13 43.30% 19 63.33% 32
Камен Георгиев Георгиев 10 е 0.00%  
Мария Димитрова Иванова 10 е 17 56.70% 15 50.00% 32
Михаела Валентинова Николаева 10 е 14 46.70% 14 46.66% 28
Полина Павлова Павлова 10 е 14 46.70% 17 56.66% 31
Свилена Руменова Георгиева 10 е 15 50.00% 14 46.66% 29
Селин Исмаилова Алиева 10 е 18 60.00% 14 46.66% 32
Симеон Иванов Чолаков 10 е 20 66.70% 10 33.33% 30
Славян Виденов Петров 10 е 18 60.00% 14 46.66% 32
Стоян Стефанов Хараламбов 10 е 18 60.00% 15 50.00% 33
Атче Селим Ахмед 10 ж 13 43.30% 8 26.66% 21
Ахмед Халил Ахмед 10 ж 21 70.00% 15 50.00% 36
Валентин Валентинов Вълков 10 ж 19 63.30% 3 10.00% 22
Ванеса Миткова Цонева 10 ж 16 53.30% 13 43.33% 29
Виктория Ясенова Георгиева 10 ж 15 50.00% 1 3.33% 16
Диян Стефанов Стефанов 10 ж 27 90.00% 15 50.00% 42
Жаклин Иванова Иванова 10 ж 10 33.30% 4 13.33% 14
Лазар Василев Донев 10 ж 16 53.30% 4 13.33% 20
Мариус Младенов Христов 10 ж 20 66.70% 9 30.00% 29
Мария Здравкова Илиева 10 ж 22 73.30% 13 43.33% 35
Нели Пламенова Росенова 10 ж 17 56.70% 13 43.33% 30
Раим Айнуров Амзов 10 ж 15 50.00% 8 26.66% 23
Симомила Станева Станева 10 ж 18 60.00% 11 36.66% 29
Станислава Маринова Маринова 10 ж 16 53.30% 12 40.00% 28
Станислава Янева Янева 10 ж 17 56.70% 9 30.00% 26
Стефани Любомирова Садовска 10 ж 15 50.00% 8 26.66% 23