ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Състезание по ИТ „Web, Mobile & cloud 2017”

На 26.04.2017 във ВСУ“Черноризец Храбър“ се проведе националното състезание  по ИТ „Web, Mobile & cloud 2017” организирано от ИКТ-Клъстер Варна и катедра „Информатика“ на  ВСУ. ПГИ „Иван Богоров“  участва в състезанието с 5 екипа от 12 ученика от 10 и 12 клас. Учениците ни представиха достойно:1-во място бе за екипа на Георги Марчев и Женя Лазарова от 12д,  2-ро място бе за екипа Петър Желязков и Жасмина Лефтерова от 12д,  а трето място бе за екипа на Томислав Димитров и Ивайло Иванов от 10д клас. Преподавател: Д. Василев и И. Иванова

received_1788447737837201 received_1788447751170533 received_1788447757837199 received_1788447711170537