ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за стипендии за учебната 2017-2018 г.

Конкурс за стипендии за учебната 2017-2018 г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
–           Отличен успех през всички години на обучение;
–           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
–           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
–           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

До 6 октомври 2017г., кандидатите изпращат  по пощата :
–      Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
–     Попълнен и подписан формуляр, –     служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров”, За конкурса за стипендии, бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, 1000 София.

От 9 до 19 октомври 2017 г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.

Между 23 и 27октомври 2017 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.
По време на срещата ще се проведе дискусия по следната тема: „Българската икономика днес и утре ”, за която кандидатите трябва да са подготвени, да покажат познания и за състоянието на икономиката в техния регион и перспективите й за развитие.  След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и ценностна система.

Одобрените кандидати ще бъдат обявени през ноември.
За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02 – 811 3634 или на [email protected]