ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” 2014

Logo_DJAlogo_PGI
 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА

                 ИНИЦИАТИВА„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” 2014

ДАТА: 12 МАРТ 2014г.

МЯСТО: ОБЩИНА ВАРНА, ЗАЛА „ВАРНА”

НАЧАЛО: 9:00 ЧАСА

Участие  на ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров” в инициативата „Мениджър за един ден” 2014г.

Ръководството на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” благодари на всички институции и фирми, избрали ученици от гимназията и подкрепили чудесната идея за ефективно и градивно партньорство между бизнес, местна власт и образование.

Име

Град

Учебно заведение

Клас / курс

Име на фирмата

Георги Георгиев Варна ПГИ”Д-р    Иван Богоров” 12а Президентство на РБ София
Кремена   Добрева Варна ПГИ”Д-р   Иван Богоров” 11в клас “ДЗИ   Общо застраховане” ЕАД, Главна агенция Варна
Красимира   Добрева Варна ПГИ Д-р   Иван Богоров 11е “ДЗИ   Общо застраховане” ЕАД, Главна агенция Варна
Юлияна   Владимирова Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 10б “ДЗИ   Общо застраховане” ЕАД, Главна агенция Варна
Пламена   Стоянова Варна ПГИ”Д-р   Иван Богоров” 11Е “ДЗИ   Общо застраховане” ЕАД, Главна агенция Варна
Севги   Юсеин Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 11в “ДЗИ   Общо застраховане” ЕАД, Главна агенция Варна
Николай   Явашев Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 12д Societe   Generale Expressbank
Вероника   Димитрова Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 10б Taxback   International
Павел   Тодоров Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 12 Taxback   International
Антониян   Туримацов Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 11А Административен   съд – Варна
Айше   Фазлъ Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 11 Административен   съд – Варна
Гергана   Боева Варна Професионална   гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” 10 Административен   съд – Варна
Антония   Димитрова Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 11 Административен   съд – Варна
Виктория   Балева Варна ПГИ Д-р   Иван Богоров 10а АКТИВ ООД
Елиць   Христова Варна Професионална   гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” 11 Алфа   Банка – клон България
Дияна   Георгиева Варна Професионална   гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” 12 клас Областна   администрация Варна
Елена   Георгиева Варна ПГИ Д-р   ,,Иван Богоров” 11б Областна   администрация Варна
Елора   Христова Варна ПГИ   ” Д-р Иван Богоров “ 10 община   Варна
Филип   Янев Варна ПГИ   “д-р Иван Богоров” 10 община   Варна
Йоана   Евтимова Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” – гр. Варна 12 община   Варна
Мелят   Максютолу Варна Професионална   гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” гр. Варна 12 Д клас община   Варна
Савина   Анастасова Варна ПГИ   “Д-р. Иван Богоров” 10 клас община   Варна
Гергана   Джанева Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 11 Район   “Младост”
Дияна   Тодорова Варна ПГИ   “Д-р Иван Богоров” 11 клас Район   “Младост”
Крисияна   Кръстева Варна ПГИ ”Д-р   Иван Богоров” 10 Район   “Младост”