ПГИ "Д-р Иван Богоров"

16 ноември ден на толерантността

Сряда 15.11.2017г. в голямото междучасие ще бъде представена  презентация, по тази тема.

tolerantnost

Какво е това толерантност?

– да проявяваме търпимост към различните;

– да зачитаме правата на всички ;

– да зачитаме мнението им;

– да проявяваме състрадание;

– да проявяваме милосърдие;

– да уважаваме човешкото достойнство;

– способност да се поставяш на мястото на другия;

– признаване на равенството между хората;

-признаване на многообразието;

– отказа да доминираш над другите;

Толерантността като качество на личността се проявява, когато приемаме различните от нас; когато приемаме човекът такъв, какъвто е, без значение неговата, етническа, верска, национална, полова или културна принадлежост !

За прояви на нетолерантост се считат:

-Обиждаш, присмиваш се, показваш неуважение към различните от теб;

– игнориране на чуждо мнение;

– проявяваш предубеждение и предразсъдъци към хора, които не познаваш;

– етноцентризъм /зачиташ само ценностите на своята култура/;

– оскверняваш исторически и религиозни символи;

– отделяш различните в отдалечени райони за обитаване;

Как да станем толерантни ?

– взаимоопознаване

– взаимоуважение

– доброжелателност

– сдържаност

– отстъпчивост

– комуникативност

– търпимост

– хуманност

 

 Изготвил: / Десислава Пехливанова/