ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ отново на практика в Лондон

Ученици и двама учители от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ град Варна са в Лондон, където ще проведат двуседмична практика във фирми.

Пътуването е част от дейностите по проект “Практически умения и опит в реална работна среда – предизвикателство за международно сътрудничество” по програма „Еразъм+“. Партньор, осигуряващ работните места,  е  ADC College, Лондон.

Ученици от специалностите Бизнес администрация, Банково дело, Електронна търговия, Застрахователно и осигурително дело, Оперативно счетоводство са част от екипите на:

Агенции за недвижими имоти, Рекламни агенции, Уеб дизайн и IT поддръжка, Социални институции, Училище. Наставници ежедневно ръководят и възлагат задачи на учениците.

Придружаващите ги учители, Диана Димитрова и Цветелина Добрева, ще осъществяват мониторинг визити на реалните работни места, съгласно график изготвен от колежа.

В края на стажа участниците ще получат Сертификат от партньорската страна и Сертификат Европас мобилност, както и препоръки от работодателите, което ще увеличи предимствата им при кандидатстване за работа на европейския пазар на труда.

IMG_1235