ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Какво знаем за Иван Богоров”

1На 13 март 2014 година по традиция се проведе състезанието „Какво знаем за Иван Богоров”. Участие взеха всички осми класове. Те отговаряха на въпроси за живота и творчеството на патрона на училището и представиха презентации на различни теми, свързани с д-р Богоров. След оспорвана борба журито в състав: Силвия Йорданова /учител по икономически дисциплини/, Тони Атанасов /XIe клас/ и Стефан Димитров /XII e клас/ определиха следните победители:

I място- отборът на VIIIг клас

II място- отборът на VIIIe клас

III място- отборът на VIIIб клас1 2 3Sustezanie_Bogorov_1