ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за любовно писмо

Във връзка с Деня на опиянените(влюбените) 14 февруари, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ организира „Конкурс за любовно писмо“.

Награден фонд – по двама наградени за I,II и III- то място за писма до Валентин или Валентина.

Имената и творбите на шестте победители ще бъдат качени в сайта на училището в определен за това рездел.  Победителите ще получат и материални награди.

Регламент

Конкурсът ще се проведе в периода 14.02.2018 г. до 23.02.2018г.

Всички писма трябва да бъдат подадени от служебни акаунти, които идентифицират подателя.

Писма от други акаунти няма да участват в конкурса.

Участниците ще трябва да напишат любовно писмо до: [email protected] или [email protected]

Критерии:

Валентин е на 19 год. програмист във филиал на Aplle в България.

Валентина е на 19 год. младши сътрудник в ОББ.

Използването на терминология от областите, в които работят Валентин и Валентина, е от ключово значение при оценяването на любовното писмо.

Може да напишете повече от 1 писмо до Валентин и/или Валентина!