ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Открий в ИУ-Варна’2018

На 10.03.2018 г. се проведе третото издание на Националното състезание “Открий в ИУ-Варна…”. Състезанието е организирано от Клуб “Финанси” към катедра „Финанси“ на Икономически университет – Варна и Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна. Участие взеха 115 ученици от 11 и 12 клас на професионални гимназии по икономика в страната. Всички те имаха възможност за творческа изява, работа в динамична и конкурентна среда. В първия етап на състезанието учениците решаваха тест с въпроси от областите български език и литература, математика, география, история, както и въпроси свързани с историята на университета.

Най-добре представилите се на теста участници сформираха 16 отбора, с които продължиха във втория етап от надпреварата – решаване на казус и презентация пред жури. Въпреки предизвикателството да работят с непознати хора, всички ученици показаха много добри умения и представиха своите креативни решения. Всички ученици получиха сертификати за участие, а доц. д-р Д. Рафаилов награди заелите призови места с медали, книги и специални грамоти от катедра “Финанси”.

Учениците от ПГИ “Д-р Иван Богоров“ заеха второ и трето място в отборното класиране.