ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Национално състезание „Градове на бъдещето”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в организираното от катедра „Икономика и управление на строителството“ към Икономически университет-Варна, Национално състезание „Градове на бъдещето”

Първото състезание беше проведено през ноември 2017 г. Поради изключителния интерес от страна на участниците, ръководството на катедрата взе решението състезанието да се провежда ежегодно.

Участие могат да вземат ученици от 10,11 и 12 клас, които проявяват интерес към проблемите, свързани с бъдещето на градовете и имат креативни идеи за превръщането им в „умни “ градове.

Състезател или екип от състезатели може да предложи проект в едно или две от следните направления:

  1. Устойчиво(зелено) строителство;
  2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
  3. Саниране и реновиране на сгради;
  4. Интегриран (устойчив) градски транспорт;
  5. Екологични аспекти на градската среда.

Заключителният етап на състезанието е на 28.04.2018г. в Икономически университет- Варна.

Заелите призови места в Националното състезание „Градове на бъдещето“ получават право на:

  1. Признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „ бакалавър “ на ИУ-Варна.
  2. Прием за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на ИУ- Варна без конкурсен изпит е специалност от катедра „Икономика и управление на строителството“(„Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“, „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Бизнес икономика“).
  3. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение в ОКС „ бакалавър“ (Заелите 1 място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър).
  4. Сертификат за участие.
  5. Предметни награди.

За подробна информация прилагаме Регламент за провеждане на Национално състезание „Градове на бъдещето“ .

За въпроси можете да се обръщате към гл.ас. д-р Катя Антонова на тел. 0882 164 591 и на e-mail: [email protected]

reglament