ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Стипендиантски програми на РОФ СП

Важно: Стипендиантската програма на РОФ е предназначена единствено за лица от ромски произход!

РОФ СП обявява открит Конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитирани от държавата университети в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

За да бъдат подпомогнати заинтересованите кандидати при успешното попълване и изпращане на онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК), РОФ СП предлага по-долу подробна информация за отделните стипендиантски програми и насоки за кандидатстване.

Краен срок за България: 15 май 2018 г.

За повече информация ТУК