ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Откриване на учебната 2019/2020 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Откриването на учебната 2019/2020 година в ПГИ “Д-р Иван Богоров”  ще бъде на 16.09.2019 г. в 09:00 часа. Всички ученици трябва да бъдат в двора на училището в 08:45 часа.

Учебните занятия ще се провеждат  ПЪРВА СМЯНА, начало 7:30 часа.