ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Приложение “Вело шампион”

С мобилното приложение “Вело шампион”, децата в България могат да научат основните пътни правила за безопасно каране на велосипед, чрез решаване на тест с 9 нива на трудност. 
Приложението разполага също с тест, който трябва да бъде решен за време, както и такъв за напреднали.