ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Oбучение по бакалавърска специалност „Счетоводство“ в Икономически университет – Варна

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в Икономически университет – Варна от учебната 2019/2020 г. стартира обучение по бакалавърска специалност „Счетоводство“ с преподаване на английски език (Accounting). Информираме Ви, че тази специалност е първата в България, получила акредитация от две водещи в световен мащаб професионални организации: CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Обучението ще се провежда в съответствие с актуалните учебни планове на двете организации, за да могат завършилите да кандидатстват за техните сертификати/дипломи. Дипломиралите се в англоезичната специалност „Счетоводство“ ще имат широк кръг от възможности за кариерно развитие по целия свят.

Ще Ви бъдем благодарни да споделите тази информация с учители и ученици чрез фейсбук страницата на училището или по-друг удачен за Вас начин. За повече подробности Ви изпращаме брошура за специалност Accounting на български и английски език, както и следните линкове:

1/ Линк към страницата на специалност „Счетоводство“ с преподаване на английски език:

https://ue-varna.bg/bg/Katedra.aspx?id=21049

2/ Линк към новината за получена акредитация от световната професионална организация CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants):

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23065

3/ Линк към новината за получена акредитация от световната професионална организация ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants):

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23138

Презентация