ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Thinking out of the box. The future of cities from environmental perspective.

На 10 отомври 2019г се проведе училищният кръг на Националното състезание по Речеви и комуникативни умения на английски език на тема – Thinking out of the box. The future of cities from environmental perspective.

Журито беше съставено от трима учитли по английски език. Желаещите да изложат своето мнение и идеи по темата бяха във възрастова група IX – XI клас.

Победител и класиран за участие в общински кръг е Георги Димитров от XI г клас.

Журито оцени провеждането на това състезние като много добра подготовка за участието на учениците в интервюто за подбор на участници в Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век” Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, което се провежда тази седмица в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ .

4_ПРОТОКОЛ 1_РКУ_rezultati всички явили се 19_20 (2) (2)