ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Kонференция „20 години ЦРЧР – „Еразъм+“

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – участник в Kонференция „20 години ЦРЧР – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, отбеляза 20 години от създаването си през м. декември 2019 г. По време на форума  бе направен обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България.  

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се гордее с реализираните 7 успешни проекта по Програма „Еразъм+“ от 2014 г. насам, в които пряко участие взеха над 140 ученици и учители. Учениците имаха възможност да придобият ключови умения и компетенции от практиката в реална работна среда и участват в европейското пространство за образование и обучение чрез международна мобилност. Учителите, усвоявайки и прилагайки иновативни подходи, методи и инструменти за преподаване, постигат качествено модерно обучение в гимназията. 

С еврокомисар Мария Габриел (ресор “Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж”) разговаря г-жа Стойна Илиева – член на комисията по проекти в училището и участник по Програма „Еразъм+“. С удоволствие и интерес европейският комисар разгледа юбилейния албум на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, в който са включени материали по осъществени два „Еразъм+“ проекта. Получи материали от един от последните проекти – 2019-1-BG01-KA101-062204 „Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни умения и технологии”. Отправена бе покана към г-жа Мария Габриел да гостува в нашето училище през месец март при възможност. Срещата приключи с пожелание за успех и нови „Еразъм+“ предизвикателства за ученици и учители в гимназията.