ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Морето, морето, морето …“

Дванадесетокласничката Вергиния Вълкова е отличена с поощрителна награда в XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето …“. Целта на конкурса е да се провокират творческите търсения на младите хора и да се насочи вниманието към красотата и духовната сила на морето.

Конкурсът е организиран от МОН, ОДК – Варна, Община Варна и Сдружение „Литературно общество“. Ученици от I до XII клас се състезаваха според критериите: форма на творбата, съдържание, съответствие с поставената тема, евристичност и висока художествена стойност. Национално жури разгледа и оцени 319 творби на 278 участници от 43 населени места в България в разделите поезия и проза. Надпреварата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на учениците.