ПГИ "Д-р Иван Богоров"

147 години от обесването на Васил Левски

На 19.02.2020г., в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна се отбеляза 147 години от обесването на Васил Левски. Учениците изнесоха рецитал със стихове, посветени на Апосотла, презентация за живота и делото, снимки и есета за безсмъртния подвиг на един величав човек, отдал живота си за свободата на отечеството.