ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Спешно за зрелостниците!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се забранява допускането на ученици и родители до сградата на училището. Поради тази причина заявления за допускане до Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) и Държавен квалификационен изпит (ДКИ) се подава електронно.

Учениците, неподали заявление, следва да разпечатат заявленията, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявленията, след което да ги сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището [email protected] (от служебния си акаунт).

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявленията следва собственоръчно да препишат текста на заявленията на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявленията, след което да ги сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището [email protected] (от служебния си акаунт).

Срокът за подаване на заявленията за допускане до ДЗИ и ДКИ е до 19.03.2020 г. включително.

Моля бъдете точни защото данните от заявленията ви се попълват в системата за ДЗИ на МОН и рискувате да не бъдете допуснати до ДЗИ.

УКАЗАНИЯ

 1. Заявленията за ДЗИ и ДКИ да се изпращат като два отделни файла.
 2. При изпращане на сканираните/сниманите заявления по електронната поща в полето ТЕМА запишете „Заявление за ДЗИ и ДКИ, име, фамилия и клас“.
 3. В заявленията да се попълват всички данни, пълно, точно и четливо.
 4. Избраните от Вас държавните зрелостни изпити да бъдат изписани с пълните наименования (без съкращения):
 • Български език и литература
 • Английски език
 • Немски език
 • Математика
 • Физика и астрономия
 • География и икономика
 • История и цивилизации
 • Химия и опазване на околната среда
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • Държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация.
 1. При възникнали въпроси може да се обръщате към А. Стоянова на телефон 0879 410 615 от 09:00 до 16:00 часа.

Заявление за ДЗИ

Заявление за ДКИ