ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Важно за ученици и родители!

Във връзка с обявеното извънредно положение и затварянето на училищата от понеделник (16 март 2020 г.) учениците ще бъдат обучавани в електронна среда. Учебните занятия ще започват в 8:30 часа и ще следват седмичното разписание при следния график:

1. час 8:30 – 9:00
2. час 9:10 – 9:40
3. час 9:50 – 10:20
4. час 10:30 – 11:00
5. час 11:10 – 11:40
6. час 11:50 – 12:20
7. час 12:30 – 13:00

График на учебния процес в дистанционна форма на обучение

Уважаеми ученици,

Ще получите информация от Вашите учители за предвидените от тях дейности и формат на обучение. Тези, които не разполагат с технически средства за включване в избрания формат на обучение да информират класния си ръководител.

Всеки ученик в делничните дни трябва редовно да следи служебния си имейл и другите канали за комуникация, установени с различните учители в посоченото време.

В зависимост от учебната програма за деня ще получавате материали за подготовка, упражнение или домашна работа. Учителите Ви ще изберат подходящите форми за преподаване съобразно спецификата на предмета

Уважаеми родители,

Нуждаем се и от Вашето съдействие като наши партньори в процеса на обучение.

Апелираме да окуражавате децата си да изпълняват поставените задачи редовно и отговорно, за да не се отрази извънредната ситуация на обучението им.