ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13:00 ч. – 15:00 ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10:00 ч. –  12:00 ч.;

e-mail: [email protected];  0887 498 047

Марина Габровска –  психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9:00 ч. – 13:00 ч.
e-mail: [email protected]0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна