ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Финален кръг от конкурс по проект„Promote Youth Entrepreneurship”

На 20.03.2014 г. се проведе финалният кръг от обявените конкурси по проект Promote Youth Entrepreneurship” Lifelong Learning Programme – 2012 – TR1 – LEO04 – 35789. „Леонардо да Винчи“ за изготвяне на презентация или лого (плакат, листовка) на тема „Най-добрият метод за насърчаване на младежката инициативност и предприемачество“.

В конкурсите взеха участие Георги Георгиев и Георги Ганчев от 12а клас, Аптраил Аптраил и Филип Мутафов от 12в клас, Йоана Евтимова от 12е и Виктория Димитрова от 11а клас, Филип Янев и Гергана Боева от 10д клас, Елора Христова от 10 б клас и Сияна Рашкова от 10 г клас, Павел Тодоров и Стефани Мирчева от 12е клас. Всички те успешно защитиха своите разработки на английски език.

Жури в състав Мариана Вачкова, Сияна Струнчева, Северина Борисова и Маринела Динкова класира за участие в конкурса в Краков, Полша презентациите на:

– Аптраил Аптраил и Филип Мутафов – Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез BITTSMART.EU

– Филип Янев и Гергана Боева – Високотехнологични паркове – метод за насърчаване на младежкото предприемачество в България

– Йоана Евтимова и Виктория Димитрова – Обучение в тренировъчни предприятия

и логото на Павел и Стефани- Бъди предприемач.