ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Връчване на дипломи на Випуск`2024

Уважаеми зрелостници,

Връчването на дипломите за средно образование ще се проведе на 24 юни 2024 година от 12:30 часа в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”.