ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Онлайн отчетна среща на Втора мобилност

На 29.06.2020 г. – Онлайн се състоя отчетна среща на Втора мобилност по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 29.06.2020 г. –  по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век” Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“
Участващите ученици онлайн представиха презентации за работните си места и престоя си в Дъблин. Споделиха със съученици, учители и ръководството на гимназията ни възлаганите задачи, придобитите знания и умения и впечатленията си от практиката на реални работни места.