ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На 07.10.2020г. ученици от девети и десети клас участваха в общинския кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Учениците изказаха мнение и аргументи  относно известния цитат на Албърт Айнщайн „Логиката може да те доведе от А до Б. Въображението може да те отведе навсякъде“, а учителите Цветелина Добрева, Анита Димитрова и Валентина Касърова оценяваха уменията им за комуникация на чуждия език, способността им да изказват мнение, оригиналността на изложенията.

Най-пълно и аргументирано се представи Йоан Вълчев, който ще представи гимназията на областния кръг, който ще се проведе в Хуманитарна гимназия „ Константин Преславски“. Да му пожелаем успехи!