ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

По повод 1 ноември – Денят на народните будители

Уважаеми учители, ученици, родители, на  този светъл общобългарски празник ви поздравяваме най-сърдечно и ви пожелаваме да сте живи и здрави и още по-дръзновени в работата ви, за нравственото изцеление на народа ни и за издигане на неговата всестранна просвета и култура.

 Сега, като че ли повече от всякога имаме нужда от народни будители, от сеячи на истината и просветители, за да станем заедно участници в новото  възраждане на националния ни дух. 

Пожелавам на вас, днешните народни будители, да следвате славния път на вашите велики предходници – скромни духовни учители, просветители, книжовници и революционери, които през XIX век успяха да пробудят народа ни за освободителна борба и за утвърждаване на нашата нова държавност. Тяхната нравствена мяра бе положена високо, тяхната саможертва и отдаденост на делото е впечатляваща. Бъдете като тях, за да заслужите народната любов и уважение, които нямат цена! 

Денят на народните будители ни напомня още веднъж, колко важно е единството ни в името на майка България, колко нужни са ни днес, смирение, солидарност и човечност помежду ни, за да преодоляваме заедно и в разбирателство трудностите!

Честит празник!

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна