ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Да бъде светла паметта му!

На 22.11.2020 г. завинаги ни напусна преподавателят по български език и литература Тончо Тончев. Колективът на ПГИ “Д-р Иван Богоров” скърби за един достоен учител, всеотдаен и толерантен колега, благороден и етичен човек. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките на г-н Тончев и свеждаме глави пред неговия кратък, но пълноценно изживян живот!

Да бъде светла паметта му!