ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за изготвяне на проект за лого

Предстои избор на лого на Еразъм+ проекта „MASTER – Мултидисциплинарен подход за ученици за запазване на европейските права и общочовешки ценности“, по който ПГИ “Д-р Иван Богоров” започна работа. Училищното партньорство се осъществява между шест европейски училища – от България, Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения. Участниците в проекта споделят едни и същи образователни потребности и цели: права на човека, общочовешки ценности, социално включване, борба с тормоза и предразсъдъците.

Всички проекти за лого, изразяващи темата на проекта, да се изпратят до 27.11. (петък) на координатора на проекта г-жа Стойна Илиева.

BG 1