ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Млади активисти за правата на човека и общочовешките ценности

Редица дейности реализираха богоровци през последните седмици, свързани с правата на човека, общочовешките ценности, толерантността, борбата с тормоза, насилието и предразсъдъците. Кампанията по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора включваше информационни сесии сред връстници и разпространение на информационни материали. Активно участваха доброволци от Училищния превантивен клуб. Отбелязвайки  международните дати 16 ноември – Световния ден на толерантността, 19 ноември – Световния ден за борба срещу насилието над деца, 20 ноември – Световния ден на децата, богоровци изготвиха презентации, правила за толерантност, послания, рисунки. Реализираните дейности са в подкрепа на международния Еразъм+ проект „MASTER – Мултидисциплинарен подход за ученици за запазване на европейските права и общочовешки ценности“, в който участват партньори от шест европейски училища – от България, Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения.