ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа. С помощта на местни и регионални публични власти се обединяват участниците – граждани, училища, предприятия, неправителствени организации, сдружения, които организират дейности за повишаване на осведомеността относно намаляването на отпадъците.

12-ото издание на ЕСНО продължава от 21 до 29 ноември 2020 г. и се фокусира върху „невидимите отпадъци”. „Невидими отпадъци“ са тези, които са образувани по време на производствения процес на продуктите. EСНО ни предизвиква да се информираме за излишните килограми, които всички носим на раменете си поради неустойчиви модели на производство и потребление. Има много действия, които всеки един от нас може да предприеме, за да се изправим пред този проблем. Едни от най-важните дейности са: удължаване живота на продуктите чрез повторна употреба и ремонт, закупуване „втора ръка”, отдаване под наем и споделяне на продукти, вместо да ги притежаваме, получаване на екомаркировка и присъединяване към схемите за отговорност на производителя. 

Еко Партнърс България АД ни изпратиха видеоклипове, с които ни провокират да се замислим върху своето поведение и да придобием нов поглед върху отпадъците. Крайната цел е създаване и повишаване на екологичната култура у подрастващите и гражданите.

Правилното отношение към дейностите свързани с опазването на околната среда и факторите, които оказват влияние, засяга всички.

Нека се обединим в името на природата!

Представяме Ви някои творби на ученици, изработени през м.октомври, които използваха отпадъчни и природни материали, за да изработят красиви сувенири.

 https://drive.google.com/file/d/1ylzmLrroIHJQ09Pe7frpNqwhKrH1haWi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wJV5VQ9s1vuFUWh-jT4YRgRpHteuoGfx/view?usp=sharing