ПГИ "Д-р Иван Богоров"

5 декември – Международен ден на доброволеца

На 5 декември се отбелязва Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.

Актът на доброволчество се среща във всички култури, езици и религии. Доброволците даряват своите умения, време и труд, за да подкрепят кауза, в която вярват, инициатива, която е в обществена полза. Така те могат да променят към по-добро всекидневието на другите, които имат нужда от помощ и да направят своя квартал, град, училище и света около себе си по-хубаво и по-добро място за живеене. 

От началото на учебната година богоровци се включиха в редица доброволчески инициативи: Връстници обучават връстници, подкрепяни от Дирекция “Превенции“ към общ. Варна. „ДоброТворци“ от гимназията реализират мисии от TimeHeroes – платформата за доброволчество и правене на добро. Природолюбители доброволци се включиха в проект за младежко предприемачвство и опазване на околната среда „Едно, две, три, малко помисли, после изхвърли“ (реализиран с финансовата подкрепа на общ. Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”). Започнаха дейности по международния Еразъм + проект „Mултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“, в който доброволци организират благотворителни акции, за да зарадват деца от социално слаби семейства.

Доброволците от гимназията споделят с връстниците си какви са ползите от доброволчеството: 

  • За да създадем много нови контакти, познанства и ценни приятелства;
  • За да натрупаме опит, умения и знания в нови области;
  • За да изберем подходяща кариерна пътека за себе си и да подобрим личната си организационна култура;
  • Защото е доказано, че работодателите ценят доброволческия опит и дават предимство на хора с такъв, когато избират кого да назначат; същото се отнася и за много чуждестранни университети при приема на студенти.