ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Уважаеми ученици, родители и колеги!

Уведомяваме ви, че:

 1. Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.) на Министъра на образованието, дните 01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. са учебни, с програмата за първи срок, а междусрочната ваканция е на 03.02.2021 година.
 2. Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. (четвъртък) по утвърденото седмично разписание за II учебен срок. Учебните занятия се провеждат в първа смяна от 07:30 часа.
 3. Със заповед Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. Министърът на здравеопазването удължава срока на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април 2021 година.
 4. На основание Заповед№РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от осми до дванадесети клас при спазването на следния график:
 • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас;
 • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X и XI клас;
 • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас
 1. Присъственото обучение се провежда в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа в условията на COVID – 19, публикувани и на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
 2. Учебните занятия за класовете, които не са в присъствено обучение ще продължат да се провеждат в реално време, в платформата Classroom, по утвърденото седмично разписание.
 3. Продължителността на учебния час за присъствено обучение и обучение от разстояние (синхронно) в електронна среда е 40 минути, междучасията са с продължителност 5 минути, а голямото междучасие – 20 минути.
 4. Отсъствията от учебни занятия ще бъдат регистрирани в електронния дневник Школо.
 5. Комуникацията на учениците с учителите следва да се реализира през платформата Classroom и през електронния дневник Школо.
 6. Съгласно Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.

Уважаеми родители,

Моля за съдействие от ваша страна и за повишена ангажираност по отношение обучението на учениците и спазване на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!