ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Получаване на сертификати по дигитален маркетинг!!!

 
Учениците от 11д специалност Електронна търговия професия Организатор Интернет Приложения получиха Сертификати по Дигитален маркетинг като успешно преминаха през всички етапи на теста от безплатна онлайн платформа на Google Digital Garage.