ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Националното състезание по финансова грамотност 2021 г.

Завърши националното състезание по финансова грамотност в ПГИ “Д-р Иван Богоров”

Резултати от състезанието:

протокол

Задачи и техните решения:

12 клас
8 клас
10 клас
11 клас
5 клас