ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици, родители и колеги,

С решение на Областния кризисен щаб в гр. Варна и заповед на министъра на образованието № РД-09-619/12.03.2021 г. учениците от VІІІ-ми до XII-ти клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

В посочения период от време учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата G-suite – синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмичното разписание.

Разчитаме на Вас да разговаряте с децата си за тяхната активност в онлайн часовете. Нека не се събират на големи групи, да спазват дистанция и да носят предпазни средства!

Бъдете здрави!