ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Национално състезание за икономисти на английски език

През месец февруари се проведе първия етап на Националното състезание за икономисти, организирано от ПГИ “Иван Илиев” – Благоевград и Американски университет – Благоевград. Тринадесет ученици от единадесети и дванадесети клас се явиха на тест за проверка на езиковите умения. Учениците с най-висок резултат, Александър Атанасов, Волен Славчев и Християн Колев, продължиха към втория етап – писане на есе на тема „Аз съм предприемач в условия на Пандемия от коронавирус и икономическа криза“ и индивидуално представяне на уменията за водене на разговор на английски език.

Да им пожелаем успех!