ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Посещение на Уникредит Булбанк АД в часовете по банково дело в 11 клас

Г-жа Даниела Попниколова  – мениджър филиал, взе участие в час по Банково дело в 11 а клас на 1.04.2021 година, Темата, по която говори беше  „Дигитализацията в банковата дейност“.

Тя информира учениците как банката успява да се справи с пандемията по отношение на обслужването на своите клиенти от разстояние.