ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ „ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

На 22.04.2021г. се проведе училищното състезание „Инициативност и предприемачество”. Участваха ученици от 10  клас. Разпределени в седем отбора, те представиха идея за собствен бизнес. Трябваше да се реши казусът „Бизнес по време на криза“ . С помощта на икономическите си знания учениците избраха предмета на своята дейност, направиха PEST и SWOT анализ, анализираха микро и макро средата, посочиха възможни финансови източници, представиха своята идея с презентация. Важни условия в критериите за оценяването на проекта бяха иновативност на идеята, оригиналност. Ха -„Био Зара“, се представиха с производството на качествени  био храни.  Хб -„Началото след края“, представиха сайт за надомна работа. Хб -„Родина“ООД, представиха ресторант за бързо хранене.  Хв – Творческа фирма за еко дрехи. Хг – Онлайн мултифункционален магазин.

 Хд – Закупи БГ- Продажба и дистрибуция на напитки. Хе – Услуга за доставка на храна.   Те представиха на комисията своите проекти на хартиен носител.

Екипите бяха оценени от комисия в състав – председател г-жа Мариана Вачкова и член – Ивелина Иванова.

Състезанието организираха преподавателите по икономически дисциплини Христина Триндафкова и Диана Велева.

Комисията класира отборите както следва:

Първо място
Хб -„Началото след края“- сайт за надомна работа
1. Мария Великова Ковачева – Хб
2. Никита Владимирович Швецов- ХІб

Второ място
Хе – Услуга за доставка на храна
1. Йоан Божидаров Вълчев- Хе
2. Радослав Даниелов Вълчев- Хе

Трето място
Ха -„Био Зара“ – производството на качествени  био храни
1. Александрина Стефанова Петева- Ха
2. Мустафа Бейхат Мустафа- Ха

Екипите бяха поддържани от представители на своите класове.

YouTube Preview Image