ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“

30 години ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – 30 инициативи на участниците в проект „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“

2020-1-IT02-KA229-079666_5 (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save Тhe European Rights and the fundamental values”),

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“

Вече няколко месеца реализираме дейности и събираме нашите истории, за да ги представим в рамките на 30 дни по повод 30-годишнината на гимназията. 30 години училището ни пази и обогатява традициите, но и създава и прилага иновации в образователния процес. 30 години училището ни последователно и всеотдайно гради бъдещето на стотици варненски младежи, избрали своето развитие в областта на икономиката, а в последните години и в областта на дигиталните технологии, бъдеще, което ще очертае пътя на гимназията занапред.

Интересни, вълнуващи и зареждащи са нашите дейности и инициативи по проект „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ 2020-1-IT02-KA229-079666_5 (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save Тhe European Rights and the fundamental values”), Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“. В проекта участват партньорски училища от Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения, България. Координатор на проекта е училището в Италия.

Представяме Ви педагогическият екип от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, работещ по проекта: Деан Василев – директор, Стойна Илиева, Цветелина Николова, Ивелина Иванова, Юлиана Неделчева, Виолета Съева, Надежда Иванова.