ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първо място на Националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея“

11 май 2021 г. – Александър Атанасов от 12 в клас се класира на Първо място на Националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея“, което се проведе в град Петрич.

Цялостната организация на състезанието се осъществява от дирекция ПОО на МОН, Института по предприемачество на Университета за национално и световно стопанство, Импулсния център за обучение по предприемачество на Национална финансово-стопанска гимназия, а домакин бе Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич.