ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни квалификационни изпити 2021

ДКИ по практика:
1 юни 2021 г. – начало 13.30 ч.
12 а клас – каб.403
12 в клас – каб.404
12 е клас – каб.308 и каб.311
2 юни 2021 г. – начало 13.30 ч.
12 б клас – каб.403
12 г клас – каб. 404
12 д клас – каб. 311

ДКИ по теория – 4 юни 2021 г. Начало 8.00 ч.

Всички ученици следва да се явят в училище в 7.30 ч.